Witam Państwa na nowej stronie internetowej Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na stronie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, które wspiera finansowo działalność Kliniki.

Strony te są przeznaczone tak dla lekarzy oraz stażystów i studentów, jak i dla rodziców naszych pacjentów, a także dla wszystkich ludzi „dobrej woli” chcących nam pomóc.

Znajdą tu Państwo ofertę leczniczą Kliniki, opis naszych dokonań naukowych i klinicznych, zaproszenie do udziału w organizowanych przez nas spotkaniach naukowych i kursach szkoleniowych, informację o wizytach gości zagranicznych, jak i warsztatach tematycznych.

Znajdą też Państwo opis tematów, którymi zajmujemy się szczególnie i które uważamy za dla nas najważniejsze. Proszę mi wierzyć, dzisiejsza medycyna, choć potrafi zdziałać cuda, jest też nie ustającą szkołą pokory, dlatego między innymi cykl operowych koncertów charytatywnych wspierających działalność Kliniki nazwaliśmy podobnie – „Muzyka czyni cuda”.

Naszych kolegów po fachu zapraszamy do odbywania krótko- i długoterminowych staży w Klinice. Z chęcią podzielimy się ze wszystkimi naszymi doświadczeniami, jak i skorzystamy z dorobku innych.

Pacjenci ich rodzice/opiekunowie znajdą tutaj informację na temat pobytu w Klinice, jak i najczęściej leczonych przez nas chorób. Zapraszamy do zaznajomienia się z funkcjonowaniem Kliniki, jej wyglądem, jak i namawiamy do poznania personelu, który w niej pracuje.

Pokazujemy też czym zajmuje się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym i co do tej pory udało się nam dokonać.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszej strony internetowej, które proszę kierować do dr Stefana Anzelewicza (sanzelewicz@wss.gda.pl), naszego „webmastera”.

Raz jeszcze zapraszam wszystkich Państwa do skorzystania ze wspaniałych możliwości, jakie stwarza dziś Internet.

Do zobaczenia!

Prof. Piotr Czauderna

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED


Powrót do poprzedniej strony