"Ad serve futura! Aby służyć przyszłości! Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom chirurgicznie chorym, poprawa opieki chirurgicznej nad dziećmi i młodzieżą na Pomorzu oraz działalność na rzecz organizacji badań naukowych mających na celu poprawę wyników chirurgicznego leczenia dzieci, jak i działalność na rzecz poprawy standardów i warunków leczenia dzieci z chorobami chirurgicznymi znajdującymi się pod opieką Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku."

- misja Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym


Powrót do poprzedniej strony