Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1.         Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pedsurg.pl oraz fanpage’u Facebook (dalej: Serwis).

2.         Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

3.         Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, adres: ul. KSIĘDZA ROBAKA 63/--- 80-119 GDAŃSK, POMORSKIE , KRS: 0000016083, NIP: 5832164281 REGON: 190303760, adres poczty elektronicznej: pedsurg@gumed.edu.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

1.         Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

o          komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)

o          prowadzenia systemu komentarzy,

o          świadczenia usług społecznościowych,

o          promocji oferty Administratora,

o          marketingu, remarketingu, afiliacji,

o          personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

o          działań analitycznych i statystycznych,

o          aby monitorować i analizować korzystanie z naszej strony na Facebooku,

o          Aby poprawić naszą stronę na Facebooku i lepiej zrozumieć, co jest dla naszych użytkowników wartościowe,

2.         Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP oraz pozostałe dane przekazane za pośrednictwem serwisu Facebook.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

•          gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

•          gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

1.         Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

2.         Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

1.         Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

2.         Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres pedsurg@gumed.edu.pl.

3.         Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

4.         Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

1.         Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

2.         Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

3.         Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1.         Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

2.         Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

1.         Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

2.         Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

3.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.


Jak rozumieć powyższy zapis?

Informacje zbierane automatycznie

Zbieramy anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszej strony na Facebooku, takie jak liczba wyświetleń, interakcje z postami i inne dane, które pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony.

Informacje, które nam udostępniasz

Gdy komentujesz nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej strony na Facebooku, zbieramy informacje, które nam udostępniasz, w tym treść komentarzy i wiadomości.

Udostępnianie Twoich informacji

Nie udostępniamy Twoich informacji osobistych podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do dostępu do swoich informacji, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: pedsurg@gumed.edu.pl.


Powrót do poprzedniej strony