W roku 2014 Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności statutowej zakupiło m.in. wyposażenie placu zabaw Kliniki Chirurgii Dziecięcej, komplet hegarów oraz przenośne urządzenie screeningowe Infrascanner™ służące do detekcji krwawień wewnątrzczaszkowych.

W roku 2014 Stowarzyszenie realizowało różne projekty związane z podstawową działalnością statutową, polegającą na wspieraniu Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM w dążeniu do dalszej poprawy standardów leczenia i wprowadzania nowych trendów i metod terapeutycznych, umożliwianiu krajowej i międzynarodowej wymiany doświadczeń naukowych oraz poprawy warunków bytowych pacjentów Kliniki.

Stowarzyszenie zorganizowało w styczniu 2014 kolejne sympozjum z cyklu „Forum Młodych Chirurgów Dziecięcych”. Gościem honorowym Forum był dr Peter Cuckow z Great Ormond Street Hospital (Londyn). W trakcie Forum przeprowadził operacje najbardziej skomplikowanych przypadków z zakresu urologii dziecięcej.


Powrót do poprzedniej strony