Szanowni Państwo!

I znowu minął rok w działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym przy Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Był to kolejny rok dalszego rozwoju w zakresie chirurgii małoinwazyjnej, chirurgii noworodka, chirurgii onkologicznej, jak również urologii, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, a w tym leczenia wrodzonych anomalii naczyniowych powłok.

Rok 2024 stawia nowe wyzwania i przynosi zmiany, które maja służyć pacjentom Kliniki, podnosząc standard leczenia i komfort pobytu. 

Ponownie liczymy bardzo na Państwa wsparcie finansowe, które pozwala na lepsze funkcjonowanie naszego ośrodka. Prosimy o podawanie danych naszego Stowarzyszenia z Państwa rocznych zeznaniach podatkowych w celu odprowadzenia 1,5% podatku rocznego:

nr KRS: 0000016083
(prośba o dopisek w celu szczegółowym np. naczyniaki, oparzenia, blizny, lasery itp.)
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM CHIRURGICZNIE CHORYM
UL. KSIĘDZA ROBAKA 63
80 - 119 GDAŃSK
Adres do korespondencji:
ul. Smoluchowskiego 17, 80 - 214 Gdańsk
NIP 5832164281
REGON 190303760
KRS 0000016083
PKO I/O GDAŃSK nr 92 1020 1811 0000 0702 0139 5664

Jednocześnie cały czas istnieje możliwość dokonywania bezpośrednich wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia (92 1020 1811 0000 0702 0139 5664) w formie dotacji, która zostanie przeznaczona na cele statutowe.

Z serdecznym podziękowaniem za Państwa wsparcie,

Dariusz Wyrzykowski
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym

Piotr Czauderna
Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym


Powrót do poprzedniej strony