Celem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym jest pomoc dzieciom chirurgicznie chorym:

 • cierpiącym na choroby nowotworowe,
 • dotkniętych wadami wrodzonymi,
 • ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych.

Stowarzyszenie finansuje zakupy aparatury i materiałów dla Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej GUMed w zakresie, w którym nie są one pokrywane przez Szpital z powodu trudnej sytuacji finansowej jednostek służby zdrowia. Dzięki funduszom Stowarzyszenia możemy też pokryć koszty przyjazdu światowej sławy ekspertów, którzy pomagają nam operować najtrudniejsze i najbardziej powikłane przypadki, dając w ten sposób dzieciom szanse powrotu do pełni zdrowia. Dzięki temu, nasi pacjenci z województwa pomorskiego, a także z całej polski, mają dostęp do opieki na najwyższym światowym poziomie.

Założenia:

 • Dążenie do systematycznej poprawy warunków leczenia dzieci przebywających w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży - stworzenie "Szpitala przyjaznego dziecku".
 • Podejmowanie działań związanych z procesem diagnostycznym i terapeutycznym przywracających zdrowie chorym dzieciom oraz działań profilaktycznych , które zapobiegają chorobom.
 • Objęcie szczególnym nadzorem dzieci z całej środkowo-północnej Polski z nowotworami wątroby; udzielanie tym dzieciom wszechstronnej pomocy - w ramach możliwości Stowarzyszenia.
 • Zakup niezbędnej, nowoczesnej aparatury medycznej, odczynników i leków, finansowanie napraw już istniejącego sprzętu medycznego, niezbędnego do właściwego diagnozowania i leczenia dzieci przebywających w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.
 • Organizowanie imprez dla dzieci hospitalizowanych w Szpitalu im Mikołaja Kopernika w Gdańsku.
 • Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników ochrony zdrowia mający wpływ na poprawę stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego ( zakup fachowych książek, czasopism, organizowanie szkoleń dla lekarzy, niejednokrotnie z udziałem wybitnych specjalistów zagranicznych).
 • Finansowanie bądź dofinansowanie badań, a także zakupu niezbędnych materiałów i leków, finansowania procedur terapeutycznych niedostępnych w Szpitalu Wojewódzkim.
 • Partycypowanie w kosztach związanych z udziałem personelu kliniki w krajowych i zagranicznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Powrót do poprzedniej strony