Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym jest organizacją pożytku publicznego, powołaną do życia w 1989 roku aby poprawić warunki leczenia dzieci chirurgicznie chorych.

Gdańsk jest jednym z niewielu miast akademickich w Polsce bez specjalistycznego szpitala dziecięcego. Warunki leczenia chirurgicznie chorych dzieci są szczególnie trudne. Mimo wszystkich niedogodności, rocznie leczonych jest w warunkach szpitalnych ponad dwa tysiące dzieci, z czego ponad tysiąc osiemset zostaje poddanych leczeniu operacyjnemu.

Stowarzyszenie stara się stworzyć chorym dzieciom bardziej godne warunki pobytu w szpitalu, zdobywać środki na modernizację wyposażenia Kliniki Chirurgii Dziecięcej oraz na kształcenie zawodowe pracowników.

Poziom świadczonych przez Klinikę usług stanowi wypadkowa możliwości sprzętowych, oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego chirurgów.

W ubiegłym roku dzięki darowiznom przekazanym na rzecz Stowarzyszenia, nie tylko zakupiono drobny sprzęt i książki medyczne, ale również unowocześniono aparaturę do małookaleczających dla pacjenta zabiegów chirurgii laparoskopowej, co pozwoliło operować tą techniką nawet najmłodszych pacjentów. Sfinansowano szkolenia młodych lekarzy, wyjazdy szkoleniowo-naukowe za granicę, a także przyjazdy i pobyty zagranicznych ekspertów z zakresu chirurgii dziecięcej, co pozwoliło, po raz pierwszy w Polsce, wprowadzić nowe metody lecznicze, umożliwiające pacjentom szybszy powrót do zdrowia. O wielu z tych osiągnięć pisały gdańskie gazety.

Stowarzyszenie było też współorganizatorem wielu ważnych wydarzeń naukowo-medycznych, między innymi Europejskiego Zjazdu Chirurgów Dziecięcych, który miał miejsce w Gdańsku w roku 2005 i nigdy wcześniej nie odbył się w Polsce.

W podobny sposób Stowarzyszenie zamierza wydawać pozyskane środki finansowe w przyszłości.

Strona facebook Stowarzyszenia - https://www.facebook.com/StowarzyszeniePomocyDziec...

Apelujemy do wszystkich o dalsze wspieranie naszej działalności.

Dane stowarzyszenia:

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM CHIRURGICZNIE CHORYM

UL. KSIĘDZA ROBAKA 63

80-119 GDAŃSK

BANK PKO I/O GDAŃSK

92 1020 1811 0000 0702 0139 5664

Adres do korespondencji:

Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Ul. Smoluchowskiego 17 

80-214 Gdańsk

email: pedsurg@gumed.edu.pl

Zapewniamy, że każda ofiarowana złotówka nie zostanie zmarnowana i posłuży dalszej poprawie leczenia chorych chirurgicznie dzieci. Mamy nadzieję, że w ten sposób, także dzięki Państwa ofiarności, uda nam się uratować więcej ciężko chorych dzieci, poszkodowanych przez wady wrodzone, nowotwory, urazy i różnorakie wypadki losowe. 


Powrót do poprzedniej strony