Klinika wykonuje wszelkie zabiegi wykonywane w szeroko rozumianej Chirurgii Dziecięcej z wyjątkiem operacji platycznych rozszczepów wargi i podniebienia oraz operacji kraniosynostozy (przedwczesnego zarośnięcia szwów czaszkowych). Klinika szczególnie specjalizuje się w:

 1. skomplikowanych operacjach z zakresu z chirurgii małoinwazyjnej, np. w chirurgii przez jedno nacięcie (Single Port Surgery, SILS, SPS, LESS), torakoskopowych resekcjach płuc, operacjach torbieli dróg żółciowych, laparoskopowej rekonstrukcji wysokich wad odbytu,
 2. chirurgii wątroby, szczególnie w skomplikowanych resekcjach nowotworów wątroby, jak i w chemoembolizacjach - Klinika odpowiada za ogólnopolską koordynację leczenia guzów wątroby u dzieci w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych,
 3. rekonstrukcja ch długoodcinkowego zarośnięcia przełyku z jego odtworzeniem metodami Kimury i Fokera,
 4. wydłużaniu jelita cienkiego w przypadkach zespołu krótkiego jelita metodą STEP,
 5. skomplikowanych rekonstrukcjach dróg moczowych z wytwarzaniem, tzw. pęcherzy jelitowych pozwalających na osiągnięcie trzymania moczu,
 6. leczeniu wszelkich przypadków anomalii naczyniowych u dzieci z zastosowaniem propranololu, laseroterapii, technik radiologii inwazyjnej, jak i operacyjnie,
 7. wiele spośród powyższych metod leczenia zostało po raz pierwszy wprowadzonych na grunt polski właśnie w naszym ośrodku. Niektóre z nich są wykonywane wyłącznie u nas. Klinika prowadzi też wiele kursów z zakresu Chirurgii Dziecięcej.

Unikalne procedury:

 • operacje długoodcinkowej niedrożności przełyku met. Fokera
 • operacje w chorobie Hirschsprunga met. TEPT
 • operacja wydłużania jelita (STEP)
 • chirurgia małoinwazyjna (operacje z dostępu przez jedno cięcie -SILS, usunięcie płata płuca, usunięcie nerki całkowite/częściowe, usunięcie śledziony częściowe/całkowite, pyloromiotomia, chirurgia nadnerczy, zabiegi laparoskopowe w onkologii, operacje wad niedrożnościowych odbytu i odbytnicy - LARP)
 • skomplikowane rekonstrukcje dróg moczowych w przypadkach pęcherza
  neurogennego
 • resekcje wątroby w przypadkach guzów łagodnych i złośliwych

pełen zakres chirurgii noworodka


Profil wykonywanych zabiegów/operacji, zadania oddziału

Pełny zakres chirurgii dziecięcej (procedury planowe i ostrodyżurowe):

 • pełny zakres chirurgii dziecięcej ogólnej, w tym chirurgia „jednego dnia”,

Chirurgia urazowa

 • urazy czaszkowo – mózgowe, klatki piersiowej, jamy brzusznej,
 • urazy wielonarządowe ( w ramach COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.),
 • oparzenia,

Chirurgia noworodka

 • wady wrodzone:
 • zarośnięcie przełyku,
 • niedrożność dwunastnicy,
 • niedrożności jelita cienkiego i grubego,
 • zarośnięcie odbytu,
 • wytrzewienie wrodzone,
 • przepuklina pępowinowa,
 • przepukliny przeponowe,
 • refluks żołądkowo-przełykowy,
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe,
 • choroba Hirschsprunga,
 • smółkowe zapalenie otrzewnej,
 • wodonercze,
 • moczowody olbrzymie,
 • zastawki cewki tylnej (w tym ich ablacja z użyciem lasera).
 • inne choroby chirurgiczne wieku noworodkowego/niemowlęcego:
 • rozedma płatowa malformacja gruczolakowato-torbielowata (CCAM) i inne wady płuc,
 • wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika (pylorostenoza),
 • zapalenie kości,
 • przepukliny pachwinowe,
 • wgłobienie,
 • skręt jądra,
 • guzy krzyżowo-ogonowe,
 • złamania okołoporodowe czaszki i kończyn,
 • okołoporodowe urazy wątroby/śledziony,
 • perforacje przewodu pokarmowego,
 • skręt i martwicze zapalenie (NEC) jelit,
 • rekonstrukcje długoodcinkowe przełyku metodą Fokera i Kimury,
 • operacje wydłużania jelit metodą STEP i LILT w przypadkach zespołu krótkiego jelita.
 • małoinwazyjna chirurgia noworodka

Urologia dziecięca

 • wady układu moczowego: wodonercze, zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego, nerka podkowiasta, nerka ektopiczna, odpływ (refluks) pęcherzowo – moczowodowy, uchyłki pęcherza, zastawka cewki tylnej, spodziectwo, wynicowanie pęcherza, wierzchniactwo, stulejka,
 • kamica moczowa,
 • operacje odtwórcze układu moczowego – operacje rekonstrukcyjne w przypadkach pęcherza neurogennego z wytworzeniem zbiorników jelitowych pozwalających na osiągnięcie trzymania moczu,
 • wnętrostwo, skręt jądra, skręt przydatków jądra/najądrza, zapalenie najądrza, żylaki powrózka nasiennego,
 • cystoskopia diagnostyczne i inne zabiegi cystoskopowe, np. STING (ostrzykiwanie odpływów pęcherzowo-moczowodowych),
 • badania urodynamiczne – diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu i innych dysfunkcji dolnych dróg moczowych,
 • małoinwazyjna chirurgia urologiczna.

Neurochirurgia

 • wodogłowie,
 • wodniaki podtwardówkowe,
 • neuroendoskopia.

Plastyczna chirurgia dziecięca

 • wyrośla przeduszne,
 • operacje wad kończyn: palcozrost, palce dodatkowe,
 • blizny przerostowe, w tym pooparzeniowe,
 • leczenie wrodzonych malformacji naczyniowych (w tym naczyniaków) w ramach specjalnej poradni.

Chirurgia onkologiczna

 • chirurgiczne procedury diagnostyczne,
 • operacje guzów litych: śródpiersia, nadnercza, nerek, pęcherza, wątroby, tkanek miękkich, kości, jajnika, jądra, przestrzeni zaotrzewnowej, okolicy krzyżowo-ogonowej,
 • leczenie naczyniaków krwionośnych i limfatycznych, w tym laseroterapia zmian naczyniowych,
 • znamiona barwnikowe,
 • specjalizujemy się w skomplikowanych resekcjach wątroby u dzieci,
 • pełen zakres onkologicznej chirurgii małoinwazyjnej.

Chirurgia małoinwazyjna (Wideochirurgia)

 • diagnostyczne laparoskopie i torakoskopie,
 • żylaki powrózka nasiennego,
 • wnętrostwo (jądra brzuszne) – w tym operacja dwuetapowa Fowler-Stephens,
 • kamica pęcherzyka żółciowego,
 • wyrostek robaczkowy, uchyłek Meckela,
 • usunięcie nerki (całkowite i częściowe), nadnercza, śledziony (całkowite i częściowe),
 • wady niedrożnościowe odbytu (pośrednie i wysokie),
 • wrodzona niedrożność przełyku, dwunastnicy,
 • wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika,
 • przy wrodzonym zwężeniu odźwiernika (pylorostenoza),
 • torakoskopia (diagnostyczna, ropniaki opłucnej, guzy śródpiersia, wady wrodzone płuca),
 • SPS (wideochirurgia jednoportowa): usunięcie pęcherzyka żółciowego, nadnercza, nerki, śledziony,
 • wideochirurgia onkologiczna (usunięcie nerki, nadnercza, zmian w wątrobie, guzów klatki piersiowej i jamy brzusznej),
 • laparoskopowa plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego w przypadkach wodonercza,
 • częściowe nefrektomie w przypadku zdwojenia układu kielichowo-miedniczkowego,
 • operacje odpływu żołądkowo-przełykowego z lub bez wytworzenia gastrostomii,
 • operacje torbieli dróg żółciowych,
 • torakoskopowe usunięcie płata płuca (lobektomia),
 • torakoskopowe i laparoskopowe zaopatrzenia przepuklin przeponowych i relaksacji przepony,
 • retroperitoneoskopowe (zaotrzewnowe) wideochirurgiczne zabiegi urologiczne, np. usunięcie nerki.

Torakochirurgia:
zabiegi plastyczne we wrodzonych zniekształceniach ściany klatki piersiowej, w tym technikami mało inwazyjnymi:

 • Leczymy pacjentów z całego kraju, jak i zagranicy (Irlandia, kraje skandynawskie i nadbałtyckie, Indie).
 • Pełnienie roli ośrodka koordynacyjnego leczenie nowotworów wątroby u dzieci i młodzieży.
 • Współpraca z licznymi szpitalami krajowymi i zagranicznymi, w tym Boston Children’s Hospital (Harvard University – USA), Cincinnati Children’s Hospital (USA), Royal Hospital for Sick Children w Edynburgu, Great Ormond Street Hospital w Londynie, Szpitalem Bambino Gesu w Rzymie, kliniką chirurgii dziecięcej w Tubingen (Niemcy).
 • Prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej (zajęcia dla studentów, stażystów, staże z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się z chirurgii dziecięcej i innych dziedzin medycyny).
 • Organizujemy tez staże indywidualne dla lekarzy z polski i zagranicy.

Klinika wykonuje wszelkie zabiegi wykonywane w szeroko rozumianej Chirurgii Dziecięcej z wyjątkiem operacji platycznych rozszczepów wargi i podniebienia oraz operacji kraniosynostozy (przedwczesnego zarośnięcia szwów czaszkowych). Klinika szczególnie specjalizuje się w:

 • leczeniu wszelkich przypadków wrodzonych anomalii naczyniowych u dzieci z zastosowaniem propranololu, laseroterapii (laser pulsacyjno-barwnikowy, dwutlenkowo-węglowy, neodymowo-yagowy, diodowy), skleroterapii, technik radiologii inwazyjnej, jak i operacyjnie,
 • skomplikowanych operacjach z zakresu wideochirurgii dziecięcej, np. w chirurgii przez jedno nacięcie (Single Port Surgery, SILS, SPS, LESS: jednoportowa cholecystektomia, splenektomia, adrenalektomia, appendektomia, warikocelektomia, nefrektomia), torakoskopowych resekcjach płuc (w tym usuwaniu płatów płuc) i usuwaniu zmian guzowatych ze śródpiersia, torakoskopowego zespolenia przełyku, operacjach torbieli dróg żółciowych, laparoskopowej rekonstrukcji wysokich wad odbytu, laparoskopowej pyloromiotomii we wrodzonej niedrożności odźwiernika, laparoskopowego leczenia wrodzonej niedrożności dwunastnicy, operacjach wideourologicznych (nefrektomie przez- i pozaotrzewnowe, nefrektomie częściowe), usuwaniu guzów jamy brzusznej w tym z nadnerczy, całkowitym i częściowym wycięciu śledziony, laparoskopowej fundoplikacji żołądka,
 • chirurgii wątroby, szczególnie skomplikowanych resekcji łagodnych i złośliwych nowotworów wątroby, jak i w ich chemoembolizacji (TACE) i termoablacji przy pomocy prądu wysokiej częstotliwości (RFA)– Klinika odpowiada za ogólnopolską koordynację leczenia guzów wątroby u dzieci w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych,
 • rekonstrukcja długoodcinkowego zarośnięcia przełyku z jego odtworzeniem przy użyciu własnego przełyku metodami Kimury i Fokera
 • wydłużaniu jelita cienkiego w przypadkach zespołu krótkiego jelita metodami seryjnej poprzecznej enteroplastyki (STEP) i Bianchi (LILT) – we współpracy z zespołem gastroenterologów dziecięcych w ramach programu żywienia pozajelitowego (w tym domowego) i rehabilitacji jelitowej,
 • przezodbytnicze operacje typu TEPT (ewentualnie wspomagane laparoskopowo) w leczeniu choroby Hirschsprunga; operacje etapowe z zastosowaniem łaty z jelita grubego w całkowitej bezzwojowości jelita grubego,
 • skomplikowanych rekonstrukcjach dróg moczowych z wytwarzaniem, tzw. pęcherzy jelitowych pozwalających na osiągnięcie trzymania moczu i samocewnikowanie z użyciem „trzymających” wstawek z wyrostka robaczkowego lub innych narządów,
 • endoskopowe leczenie kamicy układu moczowego z użyciem kruszenia kamieni laserem holmowym,
 • wrodzone wady klatki piersiowej (klatka lejkowata, klatka kurza)

Wiele spośród powyższych metod leczenia zostało po raz pierwszy wprowadzonych na grunt polski właśnie w naszym ośrodku. Niektóre z nich są z kolei wykonywane wyłącznie u nas.


Powrót do poprzedniej strony