Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

.....