Szanowni Państwo!

I znowu minął rok w działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym przy Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Był to kolejny rok dalszego rozwoju w zakresie chirurgii małoinwazyjnej, chirurgii noworodka, chirurgii onkologicznej, jak również urologii, a zwłaszcza chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, a w tym leczenia wrodzonych anomalii naczyniowych powłok.

Pomorski Ośrodek Terapii Laserowej im. Fundacji Polsat działał na pełnych obrotach, lecząc licznych pacjentów praktycznie z całego kraju. W dalszym ciągu leczyliśmy operacyjnie i przy pomocy posiadanych laserów licznych pacjentów z wielu regionów Polski, kontynuowaliśmy udział w międzynarodowych i krajowych badaniach klinicznych, uczestniczyliśmy z kongresach i sympozjach. Klinikę odwiedzili światowej sławy specjaliści m.in. Prof. Peter Neligan z Seattle, który zoperował 2 pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego – jakże często towarzyszącym naczyniakom i malformacjom naczyniowym. Pan Profesor powróci do Gdańska, w czym Stowarzyszenie ma znaczący udział.

Z działalności pozamedycznej, odbył się następny Koncert sławy operowej – Vesseliny Kasarovej, które powoli stają się tradycją, okazją do kontaktu z gwiazdami opery; umożliwiając jednocześnie zbieranie środków na zakup potrzebnego w Klinice sprzętu.

Rok 2017 stawia nowe wyzwania i przynosi zmiany, które maja służyć pacjentom Kliniki, podnosząc standard leczenia i komfort pobytu. Wieksze inwestycje, których realizacja jest już w toku; to montaż klimatyzacji po stronie „dużych” dzieci, oraz przenosiny Pomorskiego Osrodka Terapii Laserowej do nowych, znacznie lepszych warunków. Walczymy również o lepszy laser do leczenia blizn, którego koszt, niestety, znacząco przekracza możliwości Stowarzyszenia, Sponsora, jak i Szpitala.

Ponownie liczymy bardzo na Państwa wsparcie finansowe, które pozwala na lepsze funkcjonowanie naszego ośrodka. Prosimy o podawanie danych naszego Stowarzyszenia z Państwa rocznych zeznaniach podatkowych w celu odprowadzenia 1% podatku rocznego:

nr KRS: 0000016083
(prośba o dopisek w celu szczegółowym np. naczyniaki, oparzenia, blizny, lasery itp.)
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym,
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk,
Nr konta PKO I/O Gdańsk, 92 1020 1811 0000 0702 0139 5664,
NIP 583 21 64 281 Regon 190303760
E-mail: pedsurg@gumed.edu.pl ; Sekretariat 587640190

Jednocześnie cały czas istnieje możliwość dokonywania bezpośrednich wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia (92 1020 1811 0000 0702 0139 5664) w formie dotacji, która zostanie przeznaczona na cele statutowe.

Z serdecznym podziękowaniem za Państwa wsparcie,

Dariusz Wyrzykowski
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym

Piotr Czauderna
Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym


Powrót do poprzedniej strony